نشست هفتگی اعضای انجمن شعر و ادب ساری

شنبه ها - ساعت 16 تا 18

 میدان امام ، طبقه سوم مجتمع فرهنگی هنری ارشاد

شرکت در جلسه برای عموم علاقمندان آزاد می باشد  • موکب